Wieman advies en dienstverlening
Uitgevoerde projecten

Een greep uit de door ons uitgevoerde projecten

 
ICT Asset Transfer, Contract Management, Pricing
Opdrachtgever: T-Systems Nederland, Vianen
Inhoud: begeleiding insourcing van IT-activiteiten van T-Mobile naar T-Systems.
 
dienstverlening overbrugging vacature Controller en inwerken opvolger
Opdrachtgever: Manpower, Diemen
 
petrochemie rol: adviseur/coach
Opdrachtgever: Total Nederland, Voorburg
inhoud: statutaire Jaarrekening 2006 opstellen
bijzonderheden: IFRS, pensioenen, voorraden
 
retail/food tijdelijke invulling vacature Controller
Opdrachtgever: Schuitema TSN, Amersfoort. Leiding geven aan 9 mdw. Implementatie nieuw softwaresysteem voor opbrengstberekening en opbrengstprognose. SOx-compliance op BU-niveau. Jaarrekening, begroting, prognose, perioderapportage.
 
woningbouwcorporatie opzetten en uitvoeren project control over investeringsprojecten
Opdrachtgever: Mitros Woningstichting, Utrecht inhoud: opzetten en uitvoeren project control over investeringsprojecten (€ 50 miljoen/jaar). Periodiek rapportages, prognoses, investeringsvoorstellen. Zowel met structuur als met operatie bezig geweest. Cultureel: de boekhouding van het eiland afhalen en de taal spreken van projectontwikkelaars, zodat sterkere samenwerking ontstond. Ondernemerschap ontwikkelen.
 
retail/food afrekening jaarcontracten leveranciers 2005 (€ 3 Mld)
Opdrachtgever: Schuitema TSN, Amersfoort
Projectleiding: aansturen 4 mdw., coördinatie, voortgang, rapportage, escalatie. Hands-on; eigen portefeuille afhandelen. Soll vs. Ist; verschillen analyseren, opbrengsten maximaliseren en administratief/cash afwikkelen. Strakke deadlines.
 
retail/food afhandelen 70 complexe leveranciersdossiers 2004
Opdrachtgever: Schuitema TSN, Amersfoort. Leiding over 3 externe mdw. Hands-on. Keiharde deadline. Zeer succesvol afgerond.
 
bouw/ projectontwikkeling conversie maandrapportage naar IFRS
Hoofdzakelijk P&L; omzetbegrip, waardering Onderhanden Werk,voorzieningen, resultaatname (percentage of completion).
 
onderhoudsbedrijf ontwikkeling softwaremodule t.b.v. klachtenbeheersing
Projectleiding. Ontwikkeling in Lotus Workflow met koppeling naar Acsys (AS400). Rapportages in Excel; communicatie via Lotus Notes.
 
bouwnijverheid migratie van BaaN software naar Acsys/Bouw400
“big bang” zonder schaduwdraaien. Van MS naar AS400-omgeving.
 
bouwnijverheid invoering cash flow prognose op project- en regioniveau
visie vaststellen en afstemmen in concernverband. Communicatie met projectleiders en administrateurs. Ontwikkelen instrumenten en rapportage.
 
bouw/ projectontwikkeling ontwikkeling beleid m.b.t. project control
Incl. rapportage, prognose, risicoprofiel. Implementatie op alle projecten.Cultuurverandering naar meer transparantie i.p.v. eilandjes.
 
industrie (hout/metaal) verkoop onderneming aan concurrent
Coördinatie due diligence onderzoek. Verkoop succesvol afgerond.
 
industrie (hout/metaal) euro-conversie
Totale projectleiding. Software o.a. Exact. Ombouwen rapportages, jaarrekening, inkoop-, verkoop- en overige contracten, garanties e.d.
 
industrie (hout/metaal) millennium-problematiek (Y2K)
Totale projectleiding. Omvatte niet alleen administratieve systemen, maar
ook productiesturing. Overgang geruisloos verlopen.
 
automotive oprichting van Belgische dochter (B.V.B.A.)
huisvesting; inrichten administratie. Aanname administratief personeel. Opstart van administratieve diensten t.b.v. Belgische franchisenemers. Inregelen BTW-systematieken en jaarrekening naar Belgisch recht.
 
ICT projectorganisatie migratie naar Unit4 software
Selectie en implementatie van FINI/VISY. Omvatte een aantal werkmaatschappijen; niet het hele concern.
 
groothandel migratie naar IBM36
Selectie en implementatie van Bestdata software op IBM36. Financiële administratie, verkoop, magazijnvoorraad, rapportage.
 
bouwnijverheid eerste automatisering binnen het bedrijf
Selectie en implementatie van Nixdorf hardware en software. Financiële administratie, loon- en salarisadministratie.
© 2007  Wieman advies en dienstverlening